• Egenmelding eller sykemelding i 2-7 dager ved laparoskopisk ukomplisert inngrep i et lett eller tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 2-3 ukers sykemelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid.
 • Inntil 4-6 ukers sykmelding etter åpen kirurgi i et tungt arbeid som ikke kan tilrettelegges. Gradert sykmelding kan benyttes
 • Ved sykmeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen gjelder navlebrokk eller epigastrisk brokk som er operert laparoskopisk (vanligst) eller åpent (sjeldnere). Anbefalingen gjelder ikke arrbrokk/ventralhernie som er operert da det er store variasjoner i størrelsen slik at disse må vurderes individuelt der føringer fra behandler er retningsgivende.
 • Forlenget forløp kan sees ved:
  • Infeksjoner
  • Blødninger
  • Sårruptur

Råd om belastning/ avlastning

 • Lettere fysisk aktivitet kan gjenopptas etter 1-7 dager.
 • Moderat tunge løft og tyngre fysisk aktivitet kan gjenopptas etter 7-10 dager.
 • Ved åpen kirurgi bør sårområdet få ro i 7-10 dager og tunge løft unngås de første 6 uker. (Da er nettet grodd helt fast.)

Arbeid / sykmelding

 • Egenmelding eller sykmelding i 2-7 dager ved laparoskopisk ukomplisert inngrep i et lett eller tilrettelagt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 2-3 ukers sykmelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid.
 • Inntil 4-6 ukers sykmelding etter åpen kirurgi i et tungt arbeid som ikke kan tilrettelegges. Gradert sykmelding kan benyttes
 • Ved sykmeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer.
  Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å
  forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.04.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13638
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 21
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-08T08:30:03.387
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:07.78
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Egenmelding eller sykmelding i 2-7 dager ved laparoskopisk ukomplisert inngrep i et lett eller tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 2-3 ukers sykmelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid.
 • Inntil 4-6 ukers sykmelding etter åpen kirurgi i et tungt arbeid som ikke kan tilrettelegges. Gradert sykmelding kan benyttes
 • Ved sykemeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen gjelder lyskebrokk eller lårbrokk som er operert laparoskopisk (vanligst) eller åpent (sjeldnere).
 • Anbefalingen gjelder ikke arrbrokk/ventralhernie som er operert fordi det er store variasjoner i størrelsen slik at disse må vurderes individuelt der føringer fra behandler er retningsgivende.
 • Forlenget forløp kan sees ved:
  • Infeksjoner
  • Blødninger
  • Sårruptur

Råd om belastning/ avlastning

 • Lettere fysisk aktivitet kan gjenopptas etter 1-7 dager.
 • Moderat tunge løft og tyngre fysisk aktivietet kan gjenopptas etter 7-10 dager.
 • Ved åpen kirurgi bør sårområdet få ro i 7-10 dager og tunge løft unngås de første 6 uker. (Da er nettet grodd helt fast.)

Arbeid / sykmelding

 • Egenmelding eller sykmelding i 2-7 dager ved laparoskopisk ukomplisert inngrep i et lett eller tilrettelagt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 2-3 ukers sykmelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid.
 • Inntil 4-6 ukers sykmelding etter åpen kirurgi i et tungt arbeid som ikke kan tilrettelegges. Gradert sykmelding kan benyttes
 • Ved sykemeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer.
  Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å
  forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 08.04.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13402
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 20
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-08T13:46:03.793
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:07.78
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge