• Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 6 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 8 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Teksten omhandler skade som inntraff mindre enn én måned tidligere, med typiske akuttsymptomer (hevelse, låsninger), og påvist meniskskade ved artroskopi eller billeddiagnostikk.
  • Teksten omhandler ikke kroniske kneplager eller tilstander med påviste degenerative meniskskader (disse kodes som Kronisk indre kneskade, L99 / M23.2).
  • Teksten omhandler ikke skader som har gjennomgått arthroskopisk kirurgi.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • De aller fleste pasienter vil ha behov for krykke i en periode
  • Det er viktig at pasienten mottar råd og veiledning omkring fysioterapi og egentrening.
 • Variasjon i forløp
  • Noen får vedvarende plager og får senere gjort arthroscopisk kirurgi.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det tillates belastning over smertegrense når dette ikke øker smerten neste dag.
 • Råd og veiledning ved fysioterapeut og egeninnsats.
 • Tilstrebe tidlig og normal gangfunksjon.
 • Overvekt eller manglende interesse for egentrening er negativt for prognose og forlenger ofte rehabiliteringsperioden.
 • Ved aktiv egentrening vil de fleste være rehabilitert, ha god knefunksjon innen 10-14 dager

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid
 • Sykmelding inntil 6 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 8 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13605
 • sectionId: 10407
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T12:09:54.637
 • updatedDate: 2016-08-04T12:37:35.273
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor. Råd:
  - Små pauser for egentrening av kneet. -Variasjon mellom å sitte, stå og gå (heve/senkbar arbeidsstasjon). -Unngå belastning på bøyd kne som f.eks tunge løft og knestående arbeid.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 6 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 8 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Retningslinjene omhandler isolerte meniskskader (laterale og mediale) som har gjennomgått artroskopisk kirurgi.
  • Retningslinjene omhandler ikke suturerte menisker da de har et annet rehabiliteringsforløp.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • De aller fleste pasienter vil ha behov for krykke i en kort periode postoperativt.
  • Det er viktig at pasienten mottar råd og veiledning omkring fysioterapi og egentrening.
 • Variasjon i forløp
  • Ved langvarig sykehistorie med hevelse og nedsatt bevegelighet før operasjonen vil forløpet forlenges.
 • Komplikasjoner
  • Blødninger
  • Infeksjoner

Råd om belastning/ avlastning

 • Det tillates belastning over smertegrense når dette ikke øker smerten neste dag.
 • Råd og veiledning ved fysioterapeut og egeninnsats.
 • Tilstrebe tidlig og normal gangfunksjon.
 • Overvekt eller manglende interesse for egentrening er negativt for prognose og forlenger ofte rehabiliteringsperioden.
 • Ved aktiv egentrening vil de fleste være rehabilitert, ha god knefunksjon innen 10-14 dager

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor. Råd:
  - Små pauser for egentrening av kneet. -Variasjon mellom å sitte, stå og gå (heve/senkbar arbeidsstasjon). -Unngå belastning på bøyd kne som f.eks tunge løft og knestående arbeid.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid
 • Sykmelding inntil 6 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 8 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13588
 • sectionId: 10407
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T10:41:23.717
 • updatedDate: 2016-08-04T12:42:47.867
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge