Skade mediale collaterale ligament kne (L78 Forstuving/forstrekking kne)

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 4 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Avgrensing og presisering
  • Retningslinjene omhandler isolerte skader på mediale collaterale ligament i kne.
  • Teksten omhandler ikke kombinasjonsskader i kneet.
 • Faser av tilstand med vanlig forløp
  • Alle disse pasientene skal stabiliseres med orthose og benytte krykker til avlastning første 1-2 uker.
  • Alle i denne pasientgruppen bør ha tidlig oppfølging via fysikalsk behandler.
  • Det er ingen begrensninger i belastning, men man bør unngå valgiserende bevegelser/traumer.
  • Ytterst sjelden indikasjon for operasjon i denne pasientgruppen.
  • De fleste skader er tilhelet i løpet av 6 uker.
 • Variasjon i forløp
  • Det er ingen vesentlige forskjeller i de kliniske forløpene, og de fleste oppnår god funksjon innenfor få uker.
 • Komplikasjoner
  • Kronisk instabilitet (sjelden)

Råd om belastning/ avlastning

 • Aktivitetsnivået styres og begrenses av smerter og bevegelighet.
 • Pasienten må gjennomføre egentrening og bør få fysikalsk veiledning for å unngå residiv.
 • De fleste pasienter har seponert krykker etter 1-2 uker.
 • Det tillates belastning og bevegelse inntil smertegrensen.
 • Egenaktivitet
  • Pasienten må ansvarliggjøres og gjennomføre egentrening.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 4 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 6 uker vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 03.03.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13587
 • sectionId: 10407
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-04-07T09:28:26.95
 • updatedDate: 2016-08-04T12:31:35.407
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge