Grå stær/katarakt (operasjon) (F92)

 • Sykmelding er ikke nødvendig postoperativt ved rent og lett arbeid uten risiko for slag mot øyet, men alle tilstander må vurderes individuelt. Tilrettelegging ved urent arbeidsmiljø eller fysisk tungt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Enkelte kan ha behov for tilpasning av briller postoperativt (vurderes etter 4 uker). I påvente av nye briller kan det være behov for sykmelding.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Fordunkling i øyets linse, svekket visus med tåkesyn, flekker og flimring. Monokulært dobbeltsyn. Blendingsbesvær.
 • Behandles med operasjon og implantering av linse
 • Noen kan få et brillebehov etter operasjonen og det kan medføre tilvenningsbehov
 • Komplikasjoner kan være irritasjons og tørrhetsfølelse, regnbuehinnebetennelse og etterstær.

Råd om belastning/ avlastning

 • 2 uker postoperativt unngå:
  • Tunge løft
  • Bading i basseng
  • Styrketrening
  • Miljø med støv og forurensing
  • Slag mot øyet.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig postoperativt ved rent og lett arbeid uten risiko for slag mot øyet, men alle tilstander må vurderes individuelt. Tilrettelegging ved urent arbeidsmiljø eller fysisk tungt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Enkelte kan ha behov for tilpasning av briller postoperativt (vurderes etter 4 uker). I påvente av nye briller kan det være behov for sykmelding.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 31.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13530
 • sectionId: 9906
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-31T10:36:07.727
 • updatedDate: 2016-08-04T13:57:52.35
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge