Svimmelhetssyndrom (H82) (N17 Svimmelhet IKA)

 • Sykmelding er ofte ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet, eller gyngefølelse. Forveksles ofte med ustøhet.
 • Svimmelhet er et vanlig symptom, og hyppighet øker med alderen.
 • Det er mange årsaker til svimmelhet, og en del av disse kan behandles.
 • Før man iverksetter tiltak er det viktig å undersøke og utrede mulige utløsende faktorer.
 • Svimmelhet utløst av hodebevegelser eller posisjonsendringer kan skyldes posisjonell vertigo, ev. akutt labyrintitt, tumor i den cerebellopontine vinkel, eller for eksempel perilymfatisk fistel (dehiscence).
 • Svimmelhet ved angst kan skyldes psykiatrisk eller psykisk tilstand.
 • Stressutløst svimmelhet kan skyldes migrene, evt ha psykisk årsak.
 • Svimmelhet uten sikre utløsende faktorer kan gi mistanke om akutt vestibulær nevronitt, cerebrovaskulære og cardiovaskulære tilstander, Ménières sykdom, migrene, multippel sklerose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Svimmelhet forverres vanligvis ikke ved å unngå alle situasjoner som utløser den.
 • Før man iverksetter tiltak er det viktig å utrede for å finne mulige utløsende årsaker, og raskt iverksette eventuell relevant behandling.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig. Det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeid der hvor arbeidskravene gjør det nødvendig.
 • Sykmelding bør være kortest mulig og fortrinnsvis gradert. Aktivitet og arbeidstilknytning er å foretrekke.
 • Sykmelding er aktuelt ved akutt rotatorisk vertigo. Annen svimmelhet kan også redusere arbeidsevne i stor grad, særlig ved ledsagende og uttalt kvalme. Lengden må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan være nødvendig i påvente av diagnostisk avklaring og eventuelle terapeutiske tiltak.
 • Langvarig sykmelding av ukarakteristisk og uavklart svimmelhet bør unngås.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13460
 • sectionId: 9907
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-17T09:49:26.843
 • updatedDate: 2016-04-14T12:55:22.277
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge