Psoriasis (S91)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved hudsykdom uten leddaffeksjon.
 • Infusjonsbehandling- «sykmeldt på behandlingsdager» er et aktuelt tiltak ved infusjonsbehandling
 • Behandlingsreiser - Personer som skal på godkjent behandlingsreise har krav på sykmelding under oppholdet (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv grunnen, pasienten trenger ikke søke om å få reise utenlands jfr FTL 8.4 tredje ledd og FTL 8.9)
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Anbefalingen omhandler psoriasis uten leddaffeksjon. Tilstandene psoriasis arthropati/artritt og pustulosis palmoplantaris omtales ikke her.
 • Psoriasis er en kronisk, residiverende, inflammatorisk hudsykdom med multifaktorielle årsaker. Symptomene er utslett og kløe. Kliniske funn er oftest velavgrensede, erytematøse skjellende elementer på ekstensorsidene av kroppen og på hode. Det er stor variasjon i styrken og varigheten av symptomene.
 • Lokalbehandling og lysbehandling er tilstrekkelig for de fleste, men 20% trenger systemisk behandling, eksempelvis biologiske midler som settes ved infusjon.
 • Ved alvorlig psoriasis kan det være nødvendig med behandlingsreise (vanligvis 3 uker)

Råd om belastning/ avlastning

 • Tilpasning til smerter og nedsatt funksjon.
 • Belastning medfører ikke forverring av tilstand.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved hudsykdom uten leddaffeksjon.
 • Infusjonsbehandling- «sykmeldt på behandlingsdager» er et aktuelt tiltak ved infusjonsbehandling
 • Behandlingsreiser - Personer som skal på godkjent behandlingsreise har krav på sykmelding under oppholdet (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv grunnen, pasienten trenger ikke søke om å få reise utenlands jfr FTL 8.4 tredje ledd og FTL 8.9)
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13453
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 13
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-17T08:56:41.577
 • updatedDate: 2017-05-12T08:20:58.39
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten