Atopisk dermatitt/eksem (S87)

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte forverringer med intensiv behandling, sterk kløe eller sekundærinfeksjon.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling
 • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Kronisk dermatitt assosiert til IgE-medierte allergier og sykdommer som astma og allergisk rhinitt.
 • Behandling er hudpleie, lokalvirkende kortikosteroider, ev. immunmodulerende medikament.
 • Tilstanden er kronisk residiverende.
 • Komplikasjoner - sekundærinfeksjon

Råd om belastning/ avlastning

 • Ingen avlastning nødvendig utover generelle råd for atopisk eksem.
 • Intensiv behandling krever tid til gjennomføring.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis plagene og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt. Som første tiltak i forhold til sykmelding er avventende sykmelding et alternativ.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig ved akutte forverringer med intensiv behandling, sterk kløe eller sekundærinfeksjon.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning ved sterke symptomer eller intensiv behandling
 • Ved behov for mer enn 1 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 17.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13450
 • sectionId: 9908
 • sortOrder: 11
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-03-17T08:37:36.613
 • updatedDate: 2016-06-22T11:13:38.61
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge