Smertetilstander

Krav til henvisninger:

 • Fullstendig personalia med adresse og telefonnummer til pasienten
 • Opplysninger om lege med overordnet ansvar for behandlingen/fastlege (hvis annen enn henvisende lege)
 • Spesifikk problemstilling
 • Sannsynlig/fastsatt diagnose: grunndiagnose/organdiagnose
 • Sosialt:

Familiesituasjon, Arbeid, Ansatt, Sykemeldt, Arbeidsløs, Arbeidsavklaringspenger, Uføretrygd

 • Viktige psykososiale belastninger
 • Tidligere sykdommer: tidligere helsekontakter, andre tidligere smerteproblemer
 • Tidligere utredninger og konsultasjoner av aktuell smertetilstand inkludert smerteklinikker med resultat og epikriser
 • Aktuell medisinering, preparat, dose og effekt
 • Tidligere medisinering med resultat
 • Andre behandlingsforsøk med resultat inkludert fysioterapi
 • Bruk av stimulantia inkludert illegale stoffer
 • Tidligere rehabiliteringsopphold/tiltak pga. smerte

Aktuell smerteproblematikk:

 • Smertedebut
 • Smerteintensitet
 • Smertelokalisasjon, evt. med smertetegning utført av pasienten
 • Søvnforstyrrelse
 • Reduksjon av livskvalitet pga. smerte
 • Smertetilstandens innvirkning på pasientens funksjonsnivå


 • recommendationId: 13375
 • sectionId: 4605
 • sortOrder: 9
 • strength: null
 • createdDate: 2016-03-07T14:37:56.043
 • updatedDate: 2016-03-10T09:32:51.067
 • createdBy: sigurd.røtnes
 • updatedBy: sigurd.røtnes