Sykelig overvekt barn

Aktuell problemstilling

Barn og ungdommer med KMI > isoKMI 35, eller > isoKMI 25 med én eller flere av følgende tilleggsfaktorer (link til KMI-kurven eller tabell (med isoKMI 25/30/35 grensene):

 • Mistanke om medisinsk årsak til fedme (avflatende høydevekst, forsinket psykomotorisk utvikling, synsforstyrrelse og hodepine)
 • Mistanke om følgesykdommer som redusert glukosetoleranse, hyperinsulinisme, hypertensjon, dyslipidemi, søvnapne

Funn og undersøkelsesresultater

 • KMI, isoKMI

Pasientopplysninger

 • Svangerskap/fødsel

Personlig informasjon

Familiesituasjon

 • Hvem bor barnet sammen med
 • Forekomsten av fedme, diabetes og hjerte-karsykdommer hos førstegradsslektninger

Kommunale tjenester som pasienten mottar

 • Kontakt med lokale ressurser (PPT, Barnevern, Kontaktlærer, Habilitering, BUPA, NAV)
 • recommendationId: 13373
 • sectionId: 4605
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • createdDate: 2016-03-07T14:33:56.563
 • updatedDate: 2016-03-10T09:18:41.29
 • createdBy: sigurd.røtnes
 • updatedBy: sigurd.røtnes