Sykelig overvekt voksne

Henvisningsdiagnose

ICPC-2/ICD-10, avhengig av henviser

Aktuell problemstilling

 • Kroppsmasseindeks (KMI) ? 40 kg/m2, eller KMI ? 35 kg/m2 med minst en fedmerelatert følgesykdom eks. diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné, PCOS, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter
 • Pasientens motivasjon, psykisk helse og kognitiv kapasitet, til å gjennomføre et strukturert behandlingsforløp
 • Gjennomført vektreduserende behandlingsforsøk i samarbeid med primærhelsetjenesten

Andre relevante tilstander

Følgesykdommer relatert til overvekten f.eks. diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné, PCOS, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter

Funn og undersøkelsesresultater

 • Høyde, vekt, KMI, blodtrykk
 • Blod- og urin- prøvesvar
 • Hematologi, leverprøver, nyrefunksjon, lipidstatus og urinsyre
 • FT4, TSH
 • HbA1c
 • Urin stix

Personlig informasjon

Familiesituasjon

 • Forekomsten av fedme, diabetes og hjerte-karsykdommer hos førstegradsslektninger

Funksjonsvurdering

 • Depresjon, angst og spiseforstyrrelser
 • recommendationId: 13372
 • sectionId: 4605
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • createdDate: 2016-03-07T14:22:52.307
 • updatedDate: 2016-03-10T12:10:14.277
 • createdBy: sigurd.røtnes
 • updatedBy: sigurd.røtnes