Gastroenterologisk kirurgi

Pasientopplysninger (generelt)

 • Arvelig belastning/opphopning av spesifikke sykdomsgrupper
 • Hjelp til forflytning
 • Relevant informasjon om tentativ diagnose eller symptombilde/enkeltsymptom; eks. alarmsymptom for coloncancer: Hemofec, Hb, rectaleksplorasjonsfunn, blodfortynnende

Eks på diagnose Gallesten

Funn og undersøkelser

Kliniske funn

 • Smertehyppighet
 • Anamnestisk komplikasjoner til gallestein (icterus, feber)

Laboratoriesvar

 • ALAT, GT, Bilirubin
 • Evt. CRP, Amylase, Lipase

Radiologiske funn

 • Billeddiagnostikk som har vist gallestein


 • recommendationId: 13352
 • sectionId: 4605
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • createdDate: 2016-03-02T09:00:07.627
 • updatedDate: 2016-03-10T09:03:18.843
 • createdBy: anne.birgit.aga
 • updatedBy: sigurd.røtnes