• Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke hepatitt i tilknytning til andre virusinfeksjoner enn B, C , D og E.
 • Beskriver kun akutt hepatitt B, C, D og E.
 • Forventet sykdomsvarighet ved symptomatisk infeksjon 1-3 uker med dårlig matlyst, slapphet, gulsott, feber, kløe, ubehag i leverregionen. Hos enkelte kan man ha et mer langvarig forløp.
 • Sykehusinnleggelse kan være nødvendig ved alvorlig sykdomsbilde med kvalme, brekninger, koagulasjonsforstyrrelse og eventuelt fulminant hepatitt.
 • Hepatitt C og E er ofte asymptomatisk.
 • Hepatitt B og C kan gi kronisk infeksjon og smittebærertilstand.

Råd om belastning/ avlastning

 • Avlastning ved feber og allmennsymptomer.
 • Vurder smitteoppsporing og smitteforebyggende tiltak også ved hepatitt B og C

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato: 23.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13331
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-23T08:52:08.127
 • updatedDate: 2016-08-04T08:40:22.917
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding 1 uke som smitteforebyggende tiltak (hvis ikke mulighet for hjemmekontor eller liknende)
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke hepatitt i tilknytning til andre virusinfeksjoner.
 • Beskriver kun akutt hepatitt A
 • Forventet sykdomsvarighet ved symptomatisk infeksjon 1-3 uker med dårlig matlyst, slapphet, gulsott, feber, kløe, ubehag i leverregionen. Hos enkelte kan man ha et mer langvarig forløp.
 • Sykehusinnleggelse kan være nødvendig ved alvorlig sykdomsbilde med kvalme, brekninger, koagulasjonsforstyrrelse og eventuelt fulminant hepatitt.
 • Ofte asymptomatisk.
 • Hepatitt A kan være smittefarlig i 2-3 uker før symptomer og 1 uke etter at ikterus har oppstått.

Råd om belastning/ avlastning

Avlastning ved

 • Feber
 • Allmennsymptomer.

Smitteforebyggende tiltak med skjerpet håndhygiene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding 1 uke som smitteforebyggende tiltak (hvis ikke mulighet for hjemmekontor eller liknende)
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato 23.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12946
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:25:14.217
 • updatedDate: 2016-08-04T08:38:08.337
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge