Diabetes type 2 (T90)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved diabetes type II, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding i kortere perioder kan være nødvendig hvis sykdommen unntaksvis kommer ut av kontroll, eksempelvis ved interkurrente sykdommer eller behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Ved nyoppstått diabetes type 2 har pasienten sjelden symptomer som gir funksjonssvekkelse.
 • Ved stabil behandlet sykdom er pasienten funksjonsdyktig og sykdommen i seg selv intet hinder for arbeid.
 • I langt de fleste tilfeller er sykdommen livsvarig når diagnosen først er stilt.
 • Sykdommen kan gi en rekke komplikasjoner, spesielt i sene stadier etter lang tid, alle disse komplikasjonene kan hver for seg eller til sammen redusere funksjonsevnen vesentlig.
 • Diabetes setter begrensninger i noen yrker.

Råd om belastning/ avlastning

 • Pasienter med sukkersyke bør leve et regelmessig liv med regelmessighet i både aktivitet, hvile, søvn og måltider.
 • For mange vil uregelmessige døgnrytme være uheldig.
 • Variert og regelmessig fysisk aktivitet er bra.
 • Mulighet for regelmessighet er gunstig for prognosen.
 • Regelmessig mosjon eller trening er gunstig for kontroll av sykdom og for prognose.
 • Tilpasset kosthold og god vektkontroll er også av stor betydning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved diabetes type II, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding i kortere perioder kan være nødvendig hvis sykdommen unntaksvis kommer ut av kontroll, eksempelvis ved interkurrente sykdommer eller behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13324
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:12:05.043
 • updatedDate: 2016-08-04T08:26:18.76
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge