• Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding i en til få uker er ofte nødvendig i ustabil fase inntil stabilisering av symptomer, funksjon og hormonverdier
 • Noen få pasienter har vedvarende plager til tross for at de har normale hormonverdier. Disse vil tidvis være i behov av sykmelding. Sykmeldingsgrad og lengde må tilpasses individuelt. I noen tilfeller av alvorlig hypotyreose kan det gå måneder før funksjonsevnen er gjenvunnet.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omfatter alle primære former for nedsatt nivå av thyroxin.
 • Teksten omfatter ikke midlertidig hypothyreose sekundært til medikamentell behandling av hyperthyreose. Hyperthyreose har egen tekst
 • Tilstanden oppdages oftest tilfeldig og i tidlig fase. Sjeldnere stilles diagnose pga symptomer.
 • Behandling med syntetisk hormon gir som regel et asymptomatisk kronisk bilde.
 • Den hyppigste årsaken er autoimmun thyroiditt.

Råd om belastning/ avlastning

 • I ubehandlede tilfeller, eller før behandling er stabilisert, kan trøtthet, slapphet og fatigue, samt en rekke forskjellige symptomer gi redusert funksjon som pasienten må ta hensyn til.
 • Det er ikke gitt spesifikke råd om avlasting/belastning
 • Prognosen er nesten alltid god.
 • Det finnes fagmiljøer og pasientmiljøer som mener at en rekke symptomer kan knyttes til hypothyreose også etter tilsynelatende stabilisering. Typisk er plager fra muskel-skjelett, asteni og depresjon.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding i en til få uker er ofte nødvendig i ustabil fase inntil stabilisering av symptomer, funksjon og hormonverdier
 • Noen få pasienter har vedvarende plager til tross for at de har normale hormonverdier. Disse vil tidvis være i behov av sykmelding. Sykmeldingsgrad og lengde må tilpasses individuelt. I noen tilfeller av alvorlig hypotyreose kan det gå måneder før funksjonsevnen er gjenvunnet.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13322
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:05:25.377
 • updatedDate: 2017-05-12T08:41:01.47
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding er ofte nødvendig ved symptomgivende sykdom. Vanligvis er symptomene under kontroll innen 4-6 uker. Det kan noen ganger ta måneder før tilstanden er stabil.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Kortvarig sykmelding kan være aktuelt ved forverringer som hyperthyreose pasienter opplever noen ganger også i temmelig stabile faser.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver alle tilstander med forhøyet thyroxinnivå. Hypothyreose (T86) har egen tekst, men denne teksten berører effekter av hypothyreose som følge av behandling av hypertyreose
 • Tilstanden kan oppdages tilfeldig og være fredelig. Ikke sjelden gir tilstanden mer alvorlige symptomer, typisk ved Grave's disease.
 • I kompliserte tilfeller kan behandlingen være langvarig og hormonnivå og funksjonsevne kan svinge over lang tid før det stabiliseres. Det er ikke alltid samsvar mellom symptomer og målt hormonnivå.
 • Vellykket behandling fører normalt til en permanent tilstand av hypothyreose som må behandles.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved akutte tilstander er ofte pasientene utmattet og preget av en rekke plagsomme symptomer av både psykisk og fysisk art. Funksjonen kan være sterkt nedsatt.
 • I mange tilfeller vil det være ustabile hormonverdier, varierende og persisterende symptomer over lang tid, til tross for, eller på grunn av oppstartet behandling. Behandlingen er tidvis ikke vellykket og må endres.
 • Ved symptomgivende sykdom er funksjonsevnen ofte sterkt påvirket. Både intellektuelle og fysiske oppgaver kan være vanskelig eller umulig å gjennomføre.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil behandlet fase, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert eller full sykmelding er ofte nødvendig ved symptomgivende sykdom. Vanligvis er symptomene under kontroll innen 4-6 uker. Det kan noen ganger ta måneder før tilstanden er stabil.
 • Gradert sykmelding er førstevalg ved langvarige tilstander for å holde kontakt med arbeidsplassen. Endret arbeid kan være nødvendig å vurdere.
 • Kortvarig sykmelding kan være aktuelt ved forverringer som hyperthyreose pasienter opplever noen ganger også i temmelig stabile faser.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2015 Versjon: 1.0

 • recommendationId: 13321
 • sectionId: 9909
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T15:02:26.907
 • updatedDate: 2017-05-12T08:39:47.87
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten