• Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 4 uker gradert eller hel sykmelding kan være nødvending ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter 4 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Behov for langvarig sykmelding forekommer i noen få tilfeller
 • Tilrettelegging på arbeidsplass med lett tilgjengelige toalett bør vurderes

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten er knyttet til den inflammatoriske tarmsykdommen Ulcerøs colitt.
 • Teksten omfatter ikke sannsynlige eller sikre infeksiøse tilstander – egen tekst: Gastroenteritt antatt infeksiøs D73 og Gastroenteritt med spesifisert agens – D70
 • Ulcerøs kolitt er en kronisk sykdom som er kjennetegnet ved eksaserbasjoner og remisjoner
 • Klassifiseres på grunnlag av sykdomsaktivitet (mild, moderat, alvorlig), klinisk forløp og utbredning, fra affeksjon av rectum (nesten alltid) til totalcolitt.
 • Vanlige symptomer ved mild forverring er magesmerter og diaré med eller uten blod. Ved moderat og alvorlig forverring er det hyppig blodig diare, nedsatt allmenntilstand og systemiske symptomer. Dette kan føre til nedsatt funksjonsevne. Innleggelse på sykehus kan være nødvendig.
 • Noen pasienter får deler av tarmen operativt fjernet, ofte med stomi som resultat.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved diare er det viktig med god tilgang på toaletter.
 • Ved slapphet og påvirket allmenntilstand kan det være nødvendig å redusere aktivitetsnivå og ta mer pauser.
 • Ved alvorlige forverringer kan det være nødvendig med sengeleie og sykehusinnleggelse.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 4 uker gradert eller hel sykmelding kan være nødvending ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter 4 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Behov for langvarig sykmelding forekommer i noen få tilfeller
 • Tilrettelegging på arbeidsplass med lett tilgjengelige toalett bør vurderes
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13315
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 26
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T13:58:14.533
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:08.263
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 4 uker gradert eller hel sykmelding kan være nødvending ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter 4 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Behov for langvarig sykmelding forekommer i noen få tilfeller
 • Tilrettelegging på arbeidsplass med lett tilgjengelige toalett bør vurderes

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten er knyttet til den inflammatoriske tarmsykdommen Chrons sykdom.
 • Teksten omfatter ikke sannsynlige eller sikre infeksiøse tilstander – egen tekst: Gastroenteritt antatt infeksiøs D73 og Gastroenteritt med spesifisert agens – D70.
 • Inflammatorisk tarmsykdom er en tilbakevendende betennelsestilstand i tarmen.
  Vanlige symptomer ved mild forverring er magesmerter og diaré med eller uten blod. Ved moderat og alvorlig forverring er det hyppig blodig diare, nedsatt allmenntilstand og systemiske symptomer. Dette kan føre til nedsatt funksjonsevne. Innleggelse på sykehus kan være nødvendig.
 • Noen pasienter får deler av tarmen operativt fjernet, ofte med stomi som resultat.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved diare er det viktig med god tilgang på toaletter.
 • Ved slapphet og påvirket allmenntilstand kan det være nødvendig å redusere aktivitetsnivå og ta mer pauser.
 • Ved alvorlige forverringer kan det være nødvendig med sengeleie og sykehusinnleggelse.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes
 • Inntil 4 uker gradert eller hel sykmelding kan være nødvending ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter 4 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, comorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Behov for langvarig sykmelding forekommer i noen få tilfeller
 • Tilrettelegging på arbeidsplass med lett tilgjengelige toalett bør vurderes
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12899
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 25
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T09:50:15.64
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:08.247
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge