• Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten dreier seg om voksne pasienter med B12-/folinsyremangelanemi
 • Anemi ved B12/Folinsyre-vitamin mangel er en vanlig tilstand der hemoglobinnivået er redusert under 13g/100ml (menn) og 12g/100ml (kvinner) og under 11g/100ml (gravide WHO)
 • Graden av symptomer avgjøres av hvor lavt hemoglobinnivået er og (i større grad) hvor raskt anemien har utviklet seg. Med tilskudd blir de fleste bedre i løpet av 4-6 uker. Transfusjon er nesten aldri nødvendig
 • Ved langvarig anemi uten bedring av tilskudd bør andre og underliggende årsaker til anemien vurderes
 • Det må tas hensyn til individuelle variasjoner i tilstanden ved samme diagnose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet anbefales, men fysisk yteevne vil ofte være begrenset i varierende grad
 • Anemi på grunn av mangel på B12/folinsyre oppstår ikke akutt
 • Mange med anemi på grunn av lav B12/folinsyre vil få bedre fysisk yteevne med behandling
 • Bedring i fysisk yteevne kommer gradvis med behandling i løpet av 4-6 uker
 • Det er individuelle forskjeller i hva som er medisinsk mulig eller tilrådelig aktivitet ved alle diagnoser. Rådene her er generelle.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13312
 • sectionId: 9905
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T12:44:41.587
 • updatedDate: 2016-10-31T11:22:24.917
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten dreier seg om voksne pasienter med anemi der mangel på jern, vitamin B12 og folinsyre er utelukket
 • Anemi er en vanlig tilstand der hemoglobinnivået er redusert under 13g/100ml (menn) og 12g/100ml (kvinner) og under 11g/100ml (gravide WHO)
 • Graden av symptomer avgjøres av hvor lavt hemoglobinnivået er og i større grad hvor raskt anemien har oppstått. Anemi er et sykdomstegn og ytterligere diagnostikk bør avdekke underliggende årsak. Transfusjon er sjelden nødvendig
 • Langvarig anemi til tross for korrigert underliggende årsak bør vurderes henvist til spesialist
 • Det må tas hensyn til individuelle variasjoner i tilstanden ved samme diagnose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet anbefales, men fysisk yteevne vil være begrenset i varierende grad
 • Anemi på grunn av akutt årsak gir ofte mer symptomer og større begrensninger.
 • Anemi på grunn av kroniske årsaker innebærer kronisk redusert fysisk yteevne. Det er sjelden sykmeldingsgrunn. Vil kunne være yrkesvalgsbegrensende
 • Bedring i fysisk yteevne avhenger av aktuell behandling
 • Det er individuelle forskjeller i hva som er medisinsk mulig eller tilrådelig aktivitet ved alle diagnoser. Rådene her er generelle

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon. Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon: 1.0

 • recommendationId: 13313
 • sectionId: 9905
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T12:50:53.903
 • updatedDate: 2016-10-31T11:22:16.63
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er sjelden nødvendig. Hos gravide vil jernmangelanemi ved enkelte anledninger kunne bidra til behov for sykmelding
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten dreier seg om voksne pasienter med uspesifisert jernmangelanemi
 • Jernmangelanemi er en vanlig tilstand der hemoglobinnivået er redusert under 13g/100ml (menn) og 12g/100ml (kvinner) og under 11g/100ml (gravide WHO)
 • Graden av symptomer avgjøres av hvor lavt hemoglobinnivået er og (i større grad) hvor raskt anemien har utviklet seg. Med jerntilskudd blir de fleste bedre i løpet av 4-6 uker. Transfusjon er nesten aldri nødvendig
 • Ved langvarig jernmangelanemi uten bedring av jerntilskudd bør andre og underliggende årsaker til anemien vurderes
 • Det må tas hensyn til individuelle variasjoner i tilstanden ved samme diagnose.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet anbefales, men fysisk yteevne vil ofte være begrenset i varierende grad
 • Jernmangelanemi oppstår ikke akutt
 • Mange med kronisk jernmangelanemi og lavgradige symptomer vil få bedre fysisk yteevne med behandling
 • Bedring i fysisk yteevne kommer gradvis med behandling
 • Det er individuelle forskjeller i hva som er medisinsk mulig eller tilrådelig aktivitet ved alle diagnoser. Rådene her er generelle.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er sjelden nødvendig. Hos gravide vil jernmangelanemi ved enkelte anledninger kunne bidra til behov for sykmelding
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon. Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon: 1.0

 • recommendationId: 13311
 • sectionId: 9905
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-02-16T12:38:49.207
 • updatedDate: 2016-10-31T11:22:16.617
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge