Perifere nevropatier (N94)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved lettere nevropatier, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Langsiktig tilrettelegging i arbeidssituasjonen kan være nødvendig ved progredierende tilstander.
 • Sykmelding kan være nødvendig ved progredierende tilstander, dersom tilrettelegging ikke er mulig .
 • Sterke nevropatiske smerter kan påvirke funksjonsnivå i betydelig grad og kan føre til varig hel eller delvis arbeidsuførhet.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Perifere nevropatier inkluderer alle generelle sykdomstilstander i motoriske, sensoriske og autonome nerver.
 • Disponerende faktorer:
 • Alkoholisme, Diabetes mellitus, B12- mangel, thyreoideasykdom, metabolske syndrom, infeksjoner, traumer, inflammasjon, toksiner, kreft.
 • Sensoriske utfall : Dominerende polynevropati utvikler seg langsomt, inkluderer parestesier, nummenhet, putefølelse under føttene og noen ganger smerter, brennende følelse og hyperalgesi
 • Motorisk polynevropati: Noen kan ha rask debut med økende lammelser, ustøhet, muskelsvakhet og dårlig kontroll over bevegelser (klossethet).
 • Autonome perifere nevropatifunksjoner: f eks postural hypotensjon som fører til svimmelhet osv.
 • Generelt er symptomene kontinuerlig tilstede.
 • Utviklingen av polynevropati er vanligvis langsom forverring, avhengig av behandling av eventuell grunnlidelse.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ta hensyn til eventuelle problemer med balanse og, førlighet
 • Smertebehandling, fysisk aktiviteter, fysioterapi for å bevare funksjon.
 • Behandling av grunnlidelser.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved lettere nevropatier
 • Langsiktig tilrettelegging i arbeidssituasjonen kan være nødvendig ved progredierende tilstander.
 • Sykmelding kan være nødvendig ved progredierende tilstander, dersom tilrettelegging ikke er mulig.
 • Sterke nevropatiske smerter kan påvirke funksjonsnivå i betydelig grad og kan føre til varig hel eller delvis arbeidsuførhet.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Nels redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 13152
 • sectionId: 2483
 • sortOrder: 18
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-01-25T09:50:28.927
 • updatedDate: 2016-08-04T13:23:13.483
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge