Multippel Sklerose MS (N86)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil MS med moderate nevrologiske utfall. MS er en kronisk sykdom og tilrettelegging på arbeidsplassen bør vurderes tidlig. Skifte av arbeid kan være nødvendig.
 • Sykmelding er vanligvis nødvendig 1 til 2 uker eller mer under pågående atakker og tilhørende behandling.
 • Vurder gradert sykmelding ved eksempelvis bivirkninger som tretthet ved oppstart av sykdomsmodifiserende behandling, eller fatiguetilstander knyttet til sykdom eller behandling.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan benyttes for å gjennomføre selvadministrert behandling og infusjonsbehandling på sykehus (forutsatt at det ikke dreier seg om mer enn en dag i uken).
 • Alvorlig, progredierende MS kan være uforenlig med arbeid.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver pasienter med diagnostisert MS. MS er en autoimmun, demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen kan deles inn i to hovedgrupper:
  • Atakkvis MS
  • Progressiv MS
 • Det er stor variasjon i symptomer og nevrologiske utfall ved atakkvis MS.
 • Ved progressiv MS er det gradvis økende nevrologiske utfall og funksjonssvikt,
 • MS kan gi symptomer og utfall fra hele sentralnervesystemet
 • Sensoriske, inkludert smerte
 • Motoriske
 • Assosierte symptomer, inkludert fatigue, kognitive og psykiske plager.
 • Fatigue (se Fatigue A04) kan i mange tilfeller gi større reduksjon i funksjonsnivå og arbeidsevne enn konkrete nevrologiske utfall.
 • Hos mange MS pasienter er smerter en viktig faktor som reduserer funksjonsnivå
 • MS er en kronisk, progredierende sykdom uten kurativ behandling. Det er stor variasjon i hvor raskt sykdommen progredierer.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet anses viktig for å vedlikeholde funksjonsnivået. Medisinsk treningsterapi anbefales.
 • Fatigue ved MS kan gi betydelig redusert funksjon, som krever tilpasning.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil MS med moderate nevrologiske utfall. MS er en kronisk sykdom og tilrettelegging på arbeidsplassen bør vurderes tidlig. Skifte av arbeid kan være nødvendig.
 • Sykmelding er vanligvis nødvendig 1 til 2 uker eller mer under pågående atakker og tilhørende behandling.
 • Vurder gradert sykmelding ved eksempelvis bivirkninger som tretthet ved oppstart av sykdomsmodifiserende behandling, eller fatiguetilstander knyttet til sykdom eller behandling.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan benyttes for å gjennomføre selvadministrert behandling og infusjonsbehandling på sykehus (forutsatt at det ikke dreier seg om mer enn en dag i uken).
 • Alvorlig, progredierende MS kan være uforenlig med arbeid.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 13147
 • sectionId: 2483
 • sortOrder: 10
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2016-01-25T09:29:35.383
 • updatedDate: 2017-05-12T08:29:19.493
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten