Magesmerter (D01 Abdominalsmerte/kramper generelt)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men vurderingen er avhengig av årsak og symptomstyrke, alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Når nærmere diagnose er satt, se anbefaling for denne.
 • Utredning alene gir sjelden grunn til sykmelding.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver et symptom der diagnosen ikke er avklart. Magesmerter kan ha mange årsaker med et spenn fra ufarlige og forbigående tilstander til alvorlige tilstander som krever akutt sykehusinnleggelse og behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det er tilrådelig å tilpasse seg smerten og funksjonstapet.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men vurderingen er avhengig av årsak og symptomstyrke, alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Når nærmere diagnose er satt, se anbefaling for denne.
 • Utredning alene gir sjelden grunn til sykmelding.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 13047
 • sectionId: 9891
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-24T12:07:35.737
 • updatedDate: 2016-08-04T08:32:26.23
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge