Fatigue (A04 Slapphet/tretthet)

 • Tilpasninger av arbeid, med økte muligheter for å ta hensyn til utmattelsen kan bedre muligheten for å stå i arbeid helt eller delvis. Eksempler kan være hjemmekontor, økt egenkontroll og pauser.
 • Sykmelding er som regel nødvendig der det foreligger alvorlig fatigue som gir betydelig begrensning i funksjonsnivå, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Gradert sykmelding er førstevalg, og må vurderes ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.
 • I noen tilfeller må varige løsninger finnes.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Fatigue beskriver subjektiv opplevelse av utmattethet, kraftløshet og slitenhet som ikke går over med hvile eller søvn.
 • Kan forekomme som følge av og som en del av sykdommer i sentralnervesystemet (bl.a. MS, Parkinson, skader, infeksjoner, vaskulære hendelser).
 • Fatigue kan også følge etter generelle, alvorlige infeksjoner og etter cellegiftbehandling og/eller stråleterapi for kreftsykdom.
 • Fatigue etter akutte hendelser vil som regel langsomt bedres, men fatigue som følge av kronisk sykdom kan være vedvarende og noen ganger føre til en invalidiserende tilstand.

Råd om belastning/ avlastning

 • Aktivitet avpasses etter dagsform.
 • Tilpasset fysisk aktivitet er anbefalt, med eventuell langsom økning i treningsmengde.
 • Unngå overtrening.

Arbeid / sykmelding

 • Tilpasninger av arbeid, med økte muligheter for å ta hensyn til utmattelsen kan bedre muligheten for å stå i arbeid helt eller delvis. Eksempler kan være hjemmekontor, økt egenkontroll og pauser.
 • Sykmelding er som regel nødvendig der det foreligger alvorlig fatigue som gir betydelig begrensning i funksjonsnivå
 • Gradert sykmelding er førstevalg
 • I noen tilfeller må varige løsninger finnes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 23.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12977
 • sectionId: 9890
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T14:33:29.503
 • updatedDate: 2016-09-09T06:05:19.677
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge