Cystitt (U71 Cystitt/urinveisinfeksjon IKA)

 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.


Medisinske forhold

 • Beskriver ikke øvre urinveisinfeksjon eller uretritt.
 • Beskriver nedre urinveisinfeksjon – cystitt.
 • Ved ukomplisert tilstand går symptomer som regel over spontant innen en uke. Antibiotika kan gis for å forkorte symptomvarigheten. Behandling gir for de fleste lindring innen ett til to døgn. Vedvarende symptomer, allmennsymptomer eller behandlingssvikt bør føre til revurdering av diagnosen.
 • Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler, se: FHI

Råd om belastning/ avlastning

 • Spesiell avlastning er sjelden nødvendig.
 • Tilgang til toalett

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er sjelden nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Egenmelding eller sykmelding 1-2 dager kan være nødvendig ved uttalte symptomer i enkelte arbeidssituasjoner.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • recommendationId: 12964
 • sectionId: 9910
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:53:48.083
 • updatedDate: 2016-04-20T12:48:40.257
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge