HIV-sykdom/Aids (B90)

 • Å være HIV smittet påvirker ikke i seg selv arbeidsevnen. Eventuell smitterisiko (via blod) er teoretisk mulig, men utgjør vanligvis ingen begrensning.
 • Sykemelding i 1 uke eller mer kan være nødvendig:
  • Ved feber og nedsatt allmenntilstand
  • Ved behov for avklaring av grad av immundefekt
  • Ved betydelig psykisk reaksjon på diagnosen
 • 1- 2 ukers sykmelding kan være aktuelt ved oppstart av antiviral behandling.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
 • Sykmelding etter individuell vurdering ved kompliserende infeksjon eller annen sykdom sekundært til immundefekt
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke kompliserende infeksjon eller annen sykdom sekundært til immundefekt
 • Omfatter primærinfeksjon og nyoppdaget HIV-infeksjon oppdaget ved testing.
 • Å være HIV smittet påvirker ikke i seg selv arbeidsevnen. Eventuell smitterisiko (via blod) er teoretisk mulig, men utgjør vanligvis ingen begrensning.
 • Primærinfeksjon gir eventuelt feber, faryngitt og lymfeknutesvulst samt nedsatt allmenntilstand som kan vare i flere uker. De fleste pasienter er imidlertid uten symptomer og oppdages ved testing eller ved symptomer på immunsvikt.
 • Ved oppstart av antiviral behandling kan arbeidsevnen i noen tilfelle være nedsatt i 1-2 uker
 • Infeksjonen er sterkt stigmatiserende og pasientene har ved diagnose ofte stort behov for veiledning og vurdering av immunforsvaret, og de kan ha behov for sykemelding i en kort periode på grunn av eventuell psykisk reaksjon, redusert allmenntilstanden og/eller under utredningen og oppstart av behandling.

Råd om belastning/ avlastning

Avlastning kan være nødvendig pga:

 • Feber og nedsatt allmenntilstand
 • Ved behov for avklaring av grad av immundefekt
 • Psykiske reaksjoner

Mange med HIV-infeksjon ønsker ikke at det gis informasjon videre til arbeidsgiver som kan virke stigmatiserende

Det er nødvendig med grundig veiledning til pasienten om sykdommen, inkludert informasjon om smittefare, forebygging av smitte og mulighet for kontakt med et ressurssenter.

Arbeid / sykmelding

 • Å være HIV smittet påvirker ikke i seg selv arbeidsevnen. Eventuell smitterisiko (via blod) er teoretisk mulig, men utgjør vanligvis ingen begrensning.
 • Sykemelding i 1 uke eller mer kan være nødvendig:
  • Ved feber og nedsatt allmenntilstand
  • Ved behov for avklaring av grad av immundefekt
  • Ved betydelig psykisk reaksjon på diagnosen
 • 1- 2 ukers sykmelding kan være aktuelt ved oppstart av antiviral behandling.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
 • Sykmelding etter individuell vurdering ved kompliserende infeksjon eller annen sykdom sekundært til immundefekt
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato 23.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12944
 • sectionId: 9905
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:15:33.233
 • updatedDate: 2016-10-31T11:22:16.617
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge