Malaria (A73)

Sykmelding eller egenmelding i 2-5 dager vil ofte være nødvendig ved:

 • Feber
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes
 • Alle tilstander vurderes individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke alvorlig eller komplisert malaria.
 • Beskriver verifisert ukomplisert malaria som skyldes Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale eller Plasmodium falciparum.
 • Med ukomplisert malaria menes symptomatisk malaria uten organdysfunksjon, parasittemi <5% og evne til å ta peroral behandling.
 • Feber og parasittemi varer vanligvis i 2-4 dager etter oppstart av behandling. Vertsfaktorer, malariaart og behandlingsform vil være avgjørende. Tilbakefall (vivax/ovale) kan oppstå måneder eller år senere og krever ny utredning og behandling. Gjenoppbluss (alle typer) skyldes terapisvikt og oppstår som regel innen kort tid etter avsluttet behandling og krever også ny utredning og behandling.
 • Diagnostisering og behandling skjer i regi av spesialisthelsetjenesten og bør iverksettes umiddelbart.

Råd om belastning/ avlastning

 • Ved falciparum malaria kan det være behov for hvile og minimal belastning opp til 2 uker etter behandlingsstart. Ved øvrige typer malaria vil det vanligvis være nødvendig med hvile og minimal belastning i en periode på 2-5 dager etter behandlingsstart.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding eller egenmelding i 2-5 dager vil ofte være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 5 dager bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12940
 • sectionId: 9890
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:07:43.397
 • updatedDate: 2016-08-04T09:03:39.87
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge