Tuberkulose (A70)

Sykmelding kan være nødvendig i flere uker eller måneder ved:

 • Feber og nedsatt allmenntilstand
 • Smerter
 • Smittefare, både avklart og uavklart
 • Alle tilstander vurderes individuelt


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver ikke følgetilstander etter tuberkulose.
 • Teksten beskriver tuberkuloseinfeksjon uansett lokalisasjon.
 • Primærinfeksjon kan være asymptomatisk eller gi få symptomer.
 • Ved reaktivering er generelle symptomer og feber vanlig, samt symptomer fra affisert organsystem som ofte er lunger. Tiltak mot smitte av andre er viktig ved lungetuberkulose.
 • Smittefare hos pasienter hvor tuberkelbasiller (syrefaste staver) påvises i direkte preparater fra sputum/ekspektorat.
 • Ved multiresistent tuberkulose kreves negativ dyrkning i 3 prøver før pasienten anses smittefri og smitteverntiltak oppheves.

Råd om belastning/ avlastning

 • Avlastning og smitteforebyggende tiltak kan være nødvendig i flere uker til måneder på grunn av:
  • Feber og nedsatt allmenntilstand
  • Smerter
  • Smittefare – uavklart smittefare

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være nødvendig i flere uker eller måneder ved
  • Feber og nedsatt allmenntilstand
  • Smerter
  • Smittefare, både avklart og uavklart
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Versjon

Dato 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12934
 • sectionId: 9890
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T12:47:14.25
 • updatedDate: 2016-08-08T11:01:04.147
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge