Kroniske udefinerte underlivssmerter (X01 Smerte i kjønnsorgan kvinne, X99 Sykdom i kvinnelige kjønnsorgan IKA, X28 Redusert funksjonsevne pga problem i kjønnsorgan kvinne, X29 Kjønnsorgan symptomer/plager IKA kvinne)

 • Sykmelding er vanligvis ikke hensiktsmessig. Variert fysisk aktivitet og mestringsopplevelser gjennom arbeidsplasstilknytning anbefales understøttet så langt det er mulig. For å oppnå dette kan det være nødvendig å tilpasse arbeidet.
 • Kortvarig sykmelding eventuelt egenmelding kan i noen tilfeller være en nødvendig tilpasning til perioder med smerter og nedsatt funksjon. Må det sykmeldes, velg først og fremst avventende eller gradert sykmelding – og sett et mål for når sykmeldingen skal avsluttes.
 • Sykmelding – alltid en plan mot et mål. Sykmeldingslengden må vurderes nøye. Sykmelding bør være kort. Dette er særlig viktig ved full sykmelding. Ved gradert sykmelding er det særlig viktig at man er enige om målet og når den skal avsluttes.
 • Alle tilstander vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Denne teksten omhandler underlivssmerter med varighet over 6 måneder hvor det ikke er funnet en forklaring som eksempelvis infeksjon, endometriose, adheranser eller annen sykdomsårsak. Tilstanden beskrives ofte som en vedvarende og murrende smerte i underlivet av varierende intensitet. I noen tilfeller vil smertetilstanden kunne påvirke kvinnens psyke og funksjonsnivå. Felles for uklare smertetilstander er:
 • Manglende samsvar mellom opplevd subjektiv lidelse, angitt funksjonssvikt og objektive funn.
 • Diagnosene vil ofte forbli symptomdiagnoser.
 • Funksjonssvikt som ofte forverres eller vedlikeholdes av andre forhold enn selve lidelsen.
 • Vær oppmerksom på gule flagg. Gule flagg er en betegnelse som brukes på prognostiske kjennetegn for langvarige plager og unødvendig passivisering (i motsetning til røde flagg som signaliserer alvorlig bakenforliggende sykdom). Les mer om Gule flagg
 • Underliggende sykdom må utelukkes gjennom adekvat utredning. Ved kroniske underlivssmerter hvor man finner en årsak – se beslutningsstøttetekst til den aktuelle diagnosen.

Råd om belastning/ avlastning

 • Variert og normal aktivitet. Fysisk aktivitet er bra. Mange pasienter vil være redde for aktivitet, fordi de forventer å bli verre. Derfor er det viktig å utfordre eventuelle unngåelsesstrategier og ønske om passivitet. Mestringsmekanismer må støttes. Det kan dreie seg om egenkontroll, mulighet for pauser o.l.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke hensiktsmessig. Variert fysisk aktivitet og mestringsopplevelser gjennom arbeidsplasstilknytning anbefales understøttet så langt det er mulig. For å oppnå dette kan det være nødvendig å tilpasse arbeidet.
 • Kortvarig sykmelding eventuelt egenmelding kan i noen tilfeller være en nødvendig tilpasning til perioder med smerter og nedsatt funksjon. Må det sykmeldes, velg først og fremst avventende eller gradert sykmelding – og sett et mål for når sykmeldingen skal avsluttes.
 • Sykmelding – alltid en plan mot et mål. Sykmeldingslengden må vurderes nøye. Sykmelding bør være kort. Dette er særlig viktig ved full sykmelding. Ved gradert sykmelding er det særlig viktig at man er enige om målet og når den skal avsluttes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • Ortiz DD. Chronic pelvic pain in women. Am Fam Physician 2008; 77: 1535-42.
 • Norges Gynokologiske Forening (NGF) (2014), "Veileder i generell gynekologi 2009"
 • recommendationId: 12933
 • sectionId: 9888
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T12:32:57.38
 • updatedDate: 2018-02-08T15:25:10.253
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten