Svangerskapsdiabetes (W85)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig hvis tilstanden og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver. Aktivitet og arbeid virker vanligvis positivt på blodsukkerreguleringen, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding i en periode kan være nødvendig ved
  • opplæring,
  • vanskelig regulerbare blodsukker
  • kompliserende tilleggsproblemer som reduserer funksjon eller øker risiko
  • utfordrende arbeidskrav (eksempelvis nattarbeid og uregelmessig arbeidstid) som ikke kan tilpasses.
 • Lengden og graden på en sykmelding må vurderes løpende i lys av at arbeidsnærvær og aktivitet i utgangspunktet er positivt.
 • Gradert sykmelding er et godt alternativ der hvor sykmelding er nødvendig

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omhandler svangerskapsdiabetes, en type diabetes som oppstår i svangerskapet og vanligvis normaliseres etter fødsel. Type 1 eller 2 diabetes i svangerskapet omtales i egen tekst. «Diabetes i svangerskap». Forekomsten er om lag 1 av 100 svangerskap. Jo tidligere debut, dess større mulighet for klinisk betydning i svangerskapet. Det er et mål å holde blodsukker mellom 4-8 gjennom døgnet. Kvinner med svangerskapsdiabetes kan gå til termin og føde vaginalt. Perorale antidiabetika og Insulin kan være aktuell behandling.

Råd om belastning/ avlastning

 • Variert og normal aktivitet. Fysisk aktivitet er bra for blodsukkeret. Skiftarbeid eller arbeid som vanskeliggjør en regelmessig måltids- og døgnrytme kan forverre blodsukkerreguleringen og skape utfordringer der hvor det behandles med insulin.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig hvis tilstanden og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver. Aktivitet og arbeid virker vanligvis positivt på blodsukkerreguleringen, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding i en periode kan være nødvendig ved
  • opplæring
  • vanskelig regulerbare blodsukkekompliserende tilleggsproblemer som reduserer funksjon eller øker risiko
  • utfordrende arbeidskrav (eksempelvis nattarbeid og uregelmessig arbeidstid) som ikke kan tilpasses.
 • Lengden og graden på en sykmelding må vurderes løpende i lys av at arbeidsnærvær og aktivitet i utgangspunktet er positivt.
 • Gradert sykmelding er et godt alternativ der hvor sykmelding er nødvendig
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12930
 • sectionId: 2484
 • sortOrder: 14
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T12:25:11.663
 • updatedDate: 2016-10-31T10:20:55.913
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge