Astma (R96)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved kontrollert astma, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Full eller gradert sykmelding kan være nødvendig i 3-4 dager (eventuelt egenmelding), tidvis inntil 2 uker ved forverring med redusert fysisk yteevne.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved behov for sykmelding etter 2 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Annet arbeid bør vurderes hvis utløsende faktorer ikke kan fjernes fra arbeidsoppgavene

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Astma er en kronisk sykdom som kan være i en stabil, kontrollert fase eller i en ustabil, ukontrollert fase.
 • Infeksjoner, allergener og flere andre ytre faktorer kan gi økte symptomer og føre til luftveisobstruksjon og at astmaen blir ustabil og ukontrollert.
 • Det kan være stor variasjon i styrken og varigheten av symptomer mellom forskjellige individer med astma og mellom de enkelte anfall.
 • Optimal medisinering kan bidra til stabilisering og best mulig funksjon.
 • Eksponeringer i arbeidsmiljøet kan utøse eller forverre astma.

Råd om belastning/ avlastning

 • Rådene må tilpasses den kliniske tilstanden.
 • Generell fysisk aktivitet er anbefalt.
 • Utløsende faktorer skal unngås/fjernes.
 • Fjerning/unngåelse av utløsende faktorer er avgjørende for en god prognose. Anbefalingen er livslang.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved kontrollert astma.
 • Full eller gradert sykmelding kan være nødvendig i 3-4 dager, tidvis inntil 2 uker ved forverring med redusert fysisk yteevne.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved behov for sykmelding etter 2 uker revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass)
 • Annet arbeid bør vurderes hvis utløsende faktorer ikke kan fjernes fra arbeidsoppgavene
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12908
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 16
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T11:08:54.273
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.387
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge