KOLS (R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil fase, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding er aktuelt når arbeidskravene overstiger yteevnen. Det kan være aktuelt med arbeidsbytte og for noen varig uførhet.
 • Sykmelding på 7-10 dager er vanlig ved episodiske forverringer
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse arbeidskravene

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Inkluderer KOLS.
 • Tilstanden er kronisk og progredierende med episodiske forverringer.
 • Det er svært stor variasjon i alvorlighetsgrad.
 • Røykeslutt er vist å bedre prognosen.
 • Tidlig lungerehabilitering anbefales for å bedre funksjonsevnen ifht yrkesaktivitet.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet og trening er gunstig. Den fysiske yteevnen kan være betydelig redusert.
 • Ved episodiske forverringer kan funksjonsevnen være ytterligere redusert.
 • Tilpasning av aktivitet etter yteevne.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil fase, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding er aktuelt når arbeidskravene overstiger yteevnen. Det kan være aktuelt med arbeidsbytte og for noen varig uførhet.
 • Sykmelding på 7-10 dager er vanlig ved episodiske forverringer
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse arbeidskravene
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser


 • recommendationId: 12907
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 15
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T11:06:30.783
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.307
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge