• Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil fase, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding er aktuelt når arbeidskravene overstiger yteevnen. Det kan være aktuelt med arbeidsbytte og for noen varig uførhet.
 • Sykmelding på 7-10 dager er vanlig ved episodiske forverringer
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse arbeidskravene

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Inkluderer KOLS.
 • Tilstanden er kronisk og progredierende med episodiske forverringer.
 • Det er svært stor variasjon i alvorlighetsgrad.
 • Røykeslutt er vist å bedre prognosen.
 • Tidlig lungerehabilitering anbefales for å bedre funksjonsevnen ifht yrkesaktivitet.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet og trening er gunstig. Den fysiske yteevnen kan være betydelig redusert.
 • Ved episodiske forverringer kan funksjonsevnen være ytterligere redusert.
 • Tilpasning av aktivitet etter yteevne.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig i stabil fase, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding er aktuelt når arbeidskravene overstiger yteevnen. Det kan være aktuelt med arbeidsbytte og for noen varig uførhet.
 • Sykmelding på 7-10 dager er vanlig ved episodiske forverringer
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse arbeidskravene
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser


 • recommendationId: 12907
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 15
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T11:06:30.783
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:33.307
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Hoste
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 4 uker revurder tilstand og situasjon
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke kikhoste hos barn.
 • Beskriver kun kikhoste påvist ved PCR eller en kombinasjon av PCR og serologi (diagnose basert på klinikk alene anbefales ikke).
 • Forventet sykdomsvarighet katarralsk stadium er 1-2 uker. Dette domineres av hoste, rennende nese og ofte lett feber. Konvulsivt stadium varer i 2-8 uker eller mer og domineres av intens hoste ofte etterfulgt av oppkast. Ved økende symptomer etter første uke av katarralsk stadium, feber som oppstår i konvulsivt stadium eller akutt/subakutt dysnpnoe, bør diagnosen revurderes.
 • Eksempler på komplikasjoner som kan påvirke forløpet: pneumoni, pneumothorax og brukne ribbein.

Råd om belastning/ avlastning

 • Allmenntilstand, feber og hoste vil avgjøre behovet for hvile i det katarralske stadiet.
 • Ved høy mistanke om kikhoste (f.eks. ved verifisert diagnose hos nærkontakter) bør smitteverntiltak settes i verk inntil 5 dager etter oppstart av adekvat behandling.
 • I det konvulsive stadiet vil behovet for hvile og avlastning avgjøres av hosteintensitet, nattlig hoste og allmenntilstand.
 • Smittefaren er størst de 3 første ukene av sykdommen. Behandling i denne perioden reduserer smitteførende periode til 5 dager.
 • Smitterisikoen kan reduseres ved god hostehygiene og god håndhygiene.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Hoste
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 4 uker revurder tilstand og situasjon
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • For ansatte i helseinstitusjoner og for ansatte på arbeidsplasser hvor barn kan bli smittet: Basale smittevernrutiner. Dråpesmitteregime i 5 dager

Versjon

Dato 08.03.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12951
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:36:20.677
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:32.997
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare (spesielle yrker)
 • Ved fortsatt behov for full sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Beskriver ikke øvre luftveisinfeksjoner, pneumoni, astma eller KOLS i forverring.
 • Beskriver en nedre luftveisinfeksjon med hoste feber og spredte eller fokale fremmedlyder ved lungeauskultasjon, og som skyldes virus, mykoplasma eller klamydia.
 • Det er til dels stor variasjon i sykdomsforløpet med varighet 1 til 4 uker. De fleste har symptomer fra 11 til 21 dager. Antibiotika forkorter hverken sykdomsforløp eller fravær fra arbeid ved virusinfeksjoner. Ved mykoplasma- eller klamydiabronkitter kan antibiotika ha effekt hvis behandlingen startes tidlig i forløpet.
 • Ved forverring av symptomer med tydelig redusert allmenntilstand eller pustebesvær bør tilstanden revurderes. Følgende komplikasjoner kan påvirke forløpet: pneumoni, sepsis.

Råd om belastning/ avlastning

 • Det kan være nødvendig med hvile ved systemiske symptomer men sengeleie er ikke nødvendig. Tungt fysisk arbeid og trening frarådes hvis feber er til stede.
 • Av hensyn til smittefare bør intensiteten av pasientens hoste vurderes. God håndhygiene anbefales.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Smittefare (spesielle yrker)
 • Ved fortsatt behov for full sykmelding etter 7 dager vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Versjon

Dato: 03.08.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • Helsedirektoratet, "Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten"
 • NELs redaksjon, "Norsk Elektronisk Legehåndbok". http://legehandboka.no/
 • recommendationId: 12955
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T13:41:10.197
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:32.653
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding sjelden aktuelt, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Vurder å endre diagnose ved behov for sykmelding eksempelvis KOLS.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Inkluderer langvarig produktiv hoste, og er en ekslusjonsdiagnose.
 • Inkluderer ikke KOLS, astma eller andre spesifikke årsaker til hoste.
 • Tilstanden kan ha episodiske forverringer.
 • Røykeslutt er vist å bedre prognosen.

Råd om belastning/ avlastning

 • Fysisk aktivitet og trening er gunstig. Den fysiske yteevnen er sjelden særlig redusert.
 • Ved episodiske forverringer kan funksjonsevnen være redusert.
 • Viktig å unngå irritanter.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding sjelden aktuelt, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Vurder å endre diagnose ved behov for sykmelding eksempelvis KOLS.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12906
 • sectionId: 9889
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T10:09:24.937
 • updatedDate: 2016-10-31T10:12:32.683
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge