Diaré (D11)

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis allmenntilstanden er god og det er liten mistanke om smittefare, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dager med egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved nedsatt slapphet eller usikkerhet om smittefare.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 1 uke vurder tilstand og situasjon

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver et symptom der diagnosen ikke er avklart.
 • Teksten omfatter ikke sannsynlige infeksiøse tilstander – se Anbefaling – Gastroenteritt antatt infeksiøs (D73).
 • Eller når man vet hvilket infeksjonsagens som forårsaker diareen Anbefaling – Gastroenteritt med spesifisert agens (D70).
 • Det er også egen anbefaling for Ulcerøs colitt og Chrons sykdom.

Råd om belastning/ avlastning

 • Lett tilgang til toalett.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis allmenntilstanden er god og det er liten mistanke om smittefare, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • 1-5 dager med egenmelding eller sykmelding kan være nødvendig ved nedsatt slapphet eller usikkerhet om smittefare.
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 1 uke vurder tilstand og situasjon.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12896
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T09:42:48.117
 • updatedDate: 2016-09-13T11:23:59.287
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge