Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig,

 • Når nærmere diagnose er satt, se anbefaling for denne.
 • Sykmelding kan benyttes hvis arbeidsevnen er betydelig nedsatt. Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes.
 • Utredning alene gir ikke grunn til sykmelding.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver analsmerte, proctalgia fugax og analspasme.
 • Teksten beskriver eksklusjonsdiagnoser og omfatter ikke fissurer, hemorroider, ulcus recti, kreftsykdom og abscesser.

Råd om belastning/ avlastning

 • Eventuelt avlaste sitting, bruke pute eller sittering

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig,
 • Når nærmere diagnose er satt, se anbefaling for denne.
 • Sykmelding kan benyttes hvis arbeidsevnen er betydelig nedsatt. Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes.
 • Utredning alene gir ikke grunn til sykmelding.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12895
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T09:40:39.723
 • updatedDate: 2016-08-04T08:34:23.417
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved langvarige plager bør diagnosen om mulig endres.
 • Utredning alene gir ikke grunn til sykmelding.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omfatter funksjonsnedsettelse etter manglende spontan avføring i 3 dager eller lenger. Ubehag og magesmerter kan ned sette funksjonen.

Råd om belastning/ avlastning

 • Mulighet for å ta pauser eller toalettbesøk ved ubehag, smerter eller avføringstrang. Fysisk aktivitet og kostendring kan bedre tilstanden, det kan derfor være fordelaktig med bevegelse og mulighet for å drikke rikelig.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig.
 • Ved langvarige plager bør diagnosen om mulig endres.
 • Utredning alene gir ikke grunn til sykmelding.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12897
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T09:44:35.593
 • updatedDate: 2016-08-04T08:36:09.68
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 5 dagers sykmelding unntaksvis ved uttalte smerter og/eller ukontrollerbar avføring. Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes
 • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding revurder tilstand og situasjon

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver kun irritabel tarmsyndrom eller IBS – irritable bowel syndrome.
 • Irritabel tarm syndrom er en kronisk funksjonell tilstand i GI-traktus karakterisert ved smerter eller ubehag i nedre del av buken, diaré, ufullstendig tømming og forstoppelse.
 • Samtidige sykdommer eller plager (overfølsomhet, smertetilstander i muskel- skjelett eller underliv, tretthet, hodepine, psykiske plager) utgjør for mange et like stort problem.
 • Tilstanden er ufarlig, kronisk og tilbakevendende. Det finnes ulike behandlingsstrategier. Viktigste tiltak er å informere pasienten om at tilstanden er ufarlig og gi råd om mestringsstrategier.

Råd om belastning/ avlastning

 • Vanlig aktivitet bør opprettholdes.
 • For en del vil det øke mestringsevnen å vite at man har muligheten for å nå et toalett.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Inntil 5 dagers sykmelding unntaksvis ved uttalte smerter og/eller ukontrollerbar avføring. Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes
 • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding revurder tilstand og situasjon (diagnose, komplikasjoner, behandling, komorbiditet og forhold i privatliv eller på arbeidsplass).
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

 • recommendationId: 12893
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 24
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T08:58:47.513
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:07.997
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge