Divertikkelsykdom uten betennelse (D92 Divertikkelsykdom i tarm)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved divertikkelsykdom uten inflammasjon eller komplikasjoner, men alle tilstander må behandles individuelt

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omfatter divertikkelsykdom i tykktarm. Det finnes en egen tekst for divertikulitt. Den omhandler heller ikke divertikkel i tynntarm eller Meckels divertikkel.
 • Divertikkelsykdom betegner sykdomstilstand som følge av divertikler der alvorlighetsgraden spenner fra asymptomatisk til alvorlig og komplisert sykdom. Symptomer på divertikulose kan inkludere venstresidige magesmerter og avføringsendringer, opptrer hyppig og er ufarlig.

Råd om belastning/ avlastning

 • Vanlig aktivitet bør opprettholdes.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12892
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 22
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T08:55:50.917
 • updatedDate: 2016-10-31T10:02:07.873
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge