Funksjonell Dyspepsi (D07 Dyspepsi/fordøyelsesbesvær)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding revurder tilstand og situasjon
 • Dersom arbeidssituasjonen anses som medvirkende årsak bør tilrettelegging på arbeidsplassen vurderes, og evt kontakt med bedriftshelsetjenesten.
 • Hvis arbeidsforhold er en vesentlig årsak til uakseptable plager og tilrettelegging ikke er mulig bør skifte av arbeid vurderes.
 • Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes.


Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten beskriver kun funksjonell dyspepsi.
 • Det er en eksklusjonsdiagnose der utredning ikke har avdekket organiske forandringer.
 • Teksten omfatter ikke gastroøsofagal refluks sykdom (GERD) eller mage- tolvfingertarmssår som alle har egne belsutningsstøttetekster.
 • Symptomene er kroniske eller residiverende smerter eller ubehag i øvre del av magen.
 • Tilstanden er ufarlig. Man ikke har påvist en definitiv årsak til plagene og det finnes ulike behandlingsstrategier.
 • Det er påvist sammenheng med psykososialt stress.

Råd om belastning/ avlastning

 • Vanlig aktivitet bør opprettholdes.
 • Råd om redusert stress, regelmessige måltider og regelmessig søvnrytme kan være nyttig for mange.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding revurder tilstand og situasjon
 • Dersom arbeidssituasjonen anses som medvirkende årsak bør tilrettelegging på arbeidsplassen vurderes, og evt kontakt med bedriftshelsetjenesten.
 • Hvis arbeidsforhold er en vesentlig årsak til uakseptable plager og tilrettelegging ikke er mulig bør jobbskifte vurderes.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 16.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12887
 • sectionId: 9891
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-23T08:28:48.843
 • updatedDate: 2017-05-18T15:12:01.897
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: hsten