Epilepsi (N88)

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved god anfallskontroll og hvor tilstanden og arbeidskravene er forenlige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig etter anfall
 • Inntil 2 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig under epilepsiutredning.
 • Sykmelding inntil bedring av tilstand og funksjon ved alvorlige og kompliserte forløp eksempelvis hyppige anfall eller kognitiv svikt pga medisinbivirkninger samt ved medikamentinnstillinger.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen

Medisinske forhold

 • Teksten omhandler første gangs krampeanfall og diagnostiserte epilepsitilstander
 • Krampeanfall har ofte ukjent årsak. Andre vanlige årsaker er medfødte hjerneskader, cerebrovaskulære tilstander, hodeskader.
 • Epilepsi omfatter et vidt spekter av anfallsformer som skyldes cerebrale funksjonsforstyrrelser. Inndeles i generaliserte og fokale former, med eller uten bevissthetsforstyrrelse.

Råd om belastning/ avlastning

 • Anfallsutløsende faktorer kan være uregelmessig livsførsel, søvnmangel, alkoholinntak.
 • Pasienter med dårlig anfallskontroll bør ikke være i situasjoner der eventuelle anfall kan føre til risiko for skade.
 • Ved god anfallskontroll er det vanligvis ikke behov for spesiell tilpassing på arbeidsplassen.

Arbeid / sykmelding

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved god anfallskontroll og hvor tilstanden og arbeidskravene er forenlige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig etter anfall
 • Inntil 2 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig under epilepsiutredning.
 • Sykmelding inntil bedring av tilstand og funksjon ved alvorlige og kompliserte forløp eksempelvis hyppige anfall eller kognitiv svikt pga medisinbivirkninger samt ved medikamentinnstillinger.
 • Epilepsi/epileptiske anfall /krampeanfall av ukjent årsak kan medføre tap av nødvendige sertifikater/godkjenninger (yrkessjåfører, togførere og flygere). Arbeidsrettede tiltak er nødvendig, omplassering eller omskolering til annet arbeid.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt. Smerter og funksjonstap kan være forskjellig ved samme diagnose. Arbeidskrav varierer. Sykmeldingsbehovet er et resultat av balansen mellom tilstand og arbeidskrav.
 • Husk at arbeidstaker kan få endret arbeidsoppgaver i samråd med arbeidsgiver. Vurder sykmelding ut fra hva som er rimelig å forvente av tilpasninger i arbeidsoppgaver, ikke bare de ordinære oppgavene.

Versjon

Dato: 11.02.2016 Versjon: 1.0

Referanser

 • recommendationId: 12852
 • sectionId: 2483
 • sortOrder: 12
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-11-03T14:19:50.247
 • updatedDate: 2016-08-04T13:15:15.023
 • createdBy: bjarne.hegge
 • updatedBy: bjarne.hegge