Hørsel - døv (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Medfødt eller ervervet døvhet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • kombinerte sansetap, det vil si redusert eller forventet redusert synsfunksjon (eksempelvis Usher)

Ved meningitt er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
  • recommendationId: 11551
  • sectionId: 9709
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.827
  • updatedDate: 2015-09-28T16:06:01.537
  • createdBy: admin
  • updatedBy: hiseb