Utdypende forklaring på tilstand
Hørselstap (40-60 dB) innenfor talefrekvensområdet (0,5-4 kHz), moderat tinnitus (Klockhoffs indeks grad 2).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler og operasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon
 • kombinerte sansetap
 • tilleggssymptomer
 • redusert sosial funksjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11549
 • sectionId: 9709
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:46.94
 • updatedDate: 2015-09-29T11:40:06.86
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bedret taleforståelse i utsatte lyttesituasjoner
 • yrke
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11550
 • sectionId: 9709
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.703
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:01.867
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Voksne: Alvorlig hørselstap (over 60 dB HL) innenfor talefrekvensområdet (0,5-4 kHz).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med hørselprøver og eventuelt MR, operasjon (sekretorisk otitt) og tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • ensidig hørselstap
 • rask progresjon
 • tap av funksjon

Ved kombinert sansetap er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11548
 • sectionId: 9709
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:45.387
 • updatedDate: 2015-10-07T18:12:21.45
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb