Avhengighet - legemiddelavhengighet (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk behandling, avgiftning, eventuellt døgnbehandling samt samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • administrasjonsmåte
 • endret reaksjon på rusmiddelbruk
 • risikofylt atferdsendring som følge av legemiddelbruk
 • (selv)destruktiv atferd
 • risiko for overdose
 • aktiv bruk av andre rusmidler

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11505
 • sectionId: 9671
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:25.28
 • updatedDate: 2015-10-07T08:08:45.123
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb