Avhengighet - opiater som hovedrusmiddel (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Avrusning, poliklinisk behandling og/eller døgnbehandling, ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål og ønsker inklusive lidelsestrykk
 • administrasjonsmåte
 • endret reaksjon på rusmiddelbruk
 • risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk
 • aktivt bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • overdoserisiko
 • risiko for alvorlige abstinensreaksjoner
 • opphørt søvn og dårlig ernæring
 • (selv)destruktiv atferd

Ved injiserende administrasjon er fristen 4 uker. Ved lyske- eller halsinjeksjoner er fristen 2 uker.

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11503
 • sectionId: 9671
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:24.413
 • updatedDate: 2015-10-07T08:09:03.857
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb