Avhengighet - cannabis som hovedrusmiddel (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk utredning, poliklinisk avrusning/behandling, dagbehandling, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk (herunder rusutløst psykose) og somatisk komorbiditet
 • risikofylt atferdsendring som følge av cannabisbruk
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • type cannabinoider (eksempelvis syntetisk THC)
 • aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • (selv)destruktiv atferd

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11502
 • sectionId: 9671
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:22.897
 • updatedDate: 2015-10-07T08:08:28.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb