Avhengighet - alkohol som hovedrusmiddel (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Avhengighet med alkohol som hovedrusmiddel, eventuelt Audit over 20.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk utredning, poliklinisk behandling, avrusning, dag- og døgnbehandling, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • type alkohol (eksempelvis teknisk sprit)
 • endret reaksjon på alkohol
 • risikofylt atferdsendring som følge av alkoholbruk
 • opphørt søvn og dårlig ernæring
 • truende delir
 • kjønn
 • risiko for alkoholrelatert kognitiv svikt
 • (selv)destruktiv atferd

Ved mer enn 20 alkoholenheter per døgn er fristen 2 uker.

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11501
 • sectionId: 9671
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:02:23.157
 • updatedDate: 2015-10-07T08:06:58.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb