Hudsvulster - benigne hudsvulster (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Godartede hudsvulster, mollusker, vorter, føflekker, arr.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • svulstenes lokalisasjon
 • omfang
 • innvirkning på fysisk funksjonsnivå
 • innvirkning livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11419
 • sectionId: 9607
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:49.433
 • updatedDate: 2015-09-29T06:27:44.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb