Residiv av kreft - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder både lokale residiver og metastaser hvor det er en tidligere kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • potensial for kurativ behandling
 • residiv ved krefttyper der det finnes effektiv behandling
 • uttalte symptomer
 • raskt utviklende symptomer eller funn
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11365
 • sectionId: 9572
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.427
 • updatedDate: 2015-09-29T11:04:08.18
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb