Hjernemetastase - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Høy grad av symptomer og rask utvikling tilsier raskere håndtering.

Kort forventet levetid kan gjøre utredning mindre indisert.

Dårlig funksjonsstatus til tross for høydose steroider tilsier begrenset effekt av strålebehandling.

Disseminert/ukontrollerbar ekstracerebral sykdom tilsier begrenset nytte av behandling.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
  • recommendationId: 11364
  • sectionId: 9571
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:01:25.017
  • updatedDate: 2015-09-24T09:01:25.017
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin