Bløtvevsmetastaser - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som ikke er under behandling eller oppfølging for kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved manifest funksjonsnedsettelse (for eksempel Stokes krage, bilateral hydronefrose med nyresvikt, cholestase med høy bilirubin, betydelig pleuravæske/ascites).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
  • recommendationId: 11362
  • sectionId: 9569
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:01:22.817
  • updatedDate: 2015-09-24T09:01:22.817
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin