Avansert symptomlindring ved kreft (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Intraktable smerter, etablere ileuspumpe, vanskelig kontrollerbare lungesymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Innleggelse på avdeling med spesialkompetanse og eventuelt håndtering på poliklinikk/dagenhet.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av plager
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
  • recommendationId: 11358
  • sectionId: 9567
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:01:22.58
  • updatedDate: 2015-09-24T09:01:22.58
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin