Resistensproblem (MRSA, ESBL, VRE) - kolonisering uten aktiv infeksjon (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Sanering av bærerskap. Vurdere behov for isolasjon og/eller smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • potensial for smittespredning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
  • recommendationId: 11266
  • sectionId: 9490
  • publishedStage: 2
  • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.407
  • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.407
  • createdBy: admin
  • updatedBy: admin