Utdypende forklaring på tilstand
Typisk lett fordøyelsesbesvær hos ung, frisk person uten påvirkning av søvn, funksjonstilstand og/eller allmenntilstand. Klassiske gallesteinssymptomer med postprandiale kolikksmerter under høyre costalbue eller i epigastriet faller utenfor.

Kjennetegn:

 • fravær av halsbrann og svelgebesvær
 • ingen alarmsymptomer
 • normale blodprøver inkludert transglutaminase
 • negativ helicobacterstatus ved valid test
 • ingen faste legemidler eller jevnlig sporadisk bruk av NSAID/ASA
 • ingen ulcusanamnes
 • ikke alkoholmisbruk
 • tre negative avføringsprøver med hensyn til okkult blod
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Videre oppfølging i primærhelsetjenesten.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker alvorlighet:

 • vedvarende symptomer med økende intensitet/fast lokalisasjon i abdomen over tid
 • symptomene har vært konsistent over 6 måneder
 • nattlige symptomer som vekker pasienten fra søvn

Forhold som reduserer

sannsynligheten for somatisk sykdom:

 • tilsvarende plager i nær familie
 • tidligere forbigående, uspesifikke fordøyelsesplager forenlig med funksjonelle tarmplager
Pasienter med funksjonelle tilstander er vanligvis mer sensitive for mekaniske stimuli i GI traktus, og endoskopisk undersøkelse vil ofte medføre mer ubehag.
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11138
 • sectionId: 9416
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:59.607
 • updatedDate: 2015-10-05T08:36:49.083
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Ubehag, uvelhet og lette til moderate smerter som i hovedsak er lokalisert i øvre abdomen. Kan være relatert til væske og næringsinntak. Nyoppstått. Klassiske gallesteinssymptomer med postprandiale kolikksmerter under høyre costalbue eller i epigastriet faller utenfor. Varighet mindre enn seks måneder, ingen alarmsymptomer. Tre negative avføringsprøver med hensyn til okkult blod.

Ett eller flere av følgende tilleggsfaktorer må foreligge:

 • halsbrann
 • utfall i blodprøver assosiert med sykdom i magetarmkanalen, inkludert positiv transglutaminase
 • positiv Helicobacter test ved valid metode
 • faste legemidler assosiert med sårdannelse i GI traktus, spesielt ved bruk av flere slike legemidler samtidig, eller jevnlig/sporadisk NSAID/ASA bruk
 • tidligere magesår
 • alkoholmisbruk
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelse av GI traktus, i første rekke øvre segmenter som spiserør, magesekk og tynntarm, eventuelt lever, galleveier og bukspyttkjertel. Mer omfattende utredning kan bli nødvendig avhengig av klinikk og alvorlighetsfaktorer.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
Økt alvorlighet ved:
 • Nattlige symptomer
 • Klinisk betydningsfulle prøveutfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11136
 • sectionId: 9416
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T08:59:57.727
 • updatedDate: 2015-10-06T17:15:20.24
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb