Syndrom (symptomatisk)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Sansetap?

Aktuell: Funksjonsnivå. Atferdsvansker? Risiko for komplikasjon el. mistanke om progresjon?

Vurdering: Behov for genetisk veiledning?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Anamnese: Komorbiditet. Sansetap?

Aktuell: Funksjonsnivå. Atferdsvansker? Risiko for komplikasjon el. mistanke om progresjon?

Vurdering: Behov for genetisk veiledning?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • sansetap
 • funksjonsnivå
 • atferdsvansker
 • mistanke om progresjon
 • risiko for å utvikle komplikasjoner
 • behov for genetisk veiledning
 • komorbiditet

Søk i NEL for "Syndrom (symptomatisk)"

Symptomer Vis 26 treff »

Tilstander Vis 165 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.08.2019

Syndrom som påvirker funsjon og utvikling - mistanke om eller påvist (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Barnenevrologisk undersøkelse, genetiske analyser og metabolsk screening, bred tverrfaglig utredning av funksjonsnivå. Veiledning og opplæring: Henvisning til genetisk veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sansetap
 • funksjonsnivå
 • atferdsvansker
 • mistanke om progresjon
 • risiko for å utvikle komplikasjoner
 • behov for genetisk veiledning
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.