Leddsykdom *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv .

Anamnese: Relvant komorbiditet og behandlinger.

Aktuelt: Allmenne symptomer ? Hevelse , smerte, stivhet og funksjonstap? Uretritt, uveitt el. infektiøs diare?

Funn: Tumor , rubor, calor, dolor , og functio laesa . Muskelatrofi? Urinsyretofi?

Suppl. us: Hb, LPK, TPK, CPR, SR, urat, RF og Anti-CCP. ev. RTG.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv .

Anamnese: Relvant komorbiditet og behandlinger.

Aktuelt: Allmenne symptomer ? Hevelse , smerte, stivhet og funksjonstap? Uretritt, uveitt el. infektiøs diare?

Funn: Tumor , rubor, calor, dolor , og functio laesa . Muskelatrofi? Urinsyretofi?

Suppl. us: Hb, LPK, TPK, CPR, SR, urat, RF og Anti-CCP. ev. RTG.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

  • Det viktigste her er å få fram om det dreier seg om artritt (leddhevelse, forhøyet CRP), artrose eller fibromyalgi-lignende plager.
  • Ved sterk mistanke om akutt artritt anbefales henvisning uten bildediagnostikk
    • Evt: Ultralyd (ved hovent ledd og lokaliserte symptomer i sene, seneskjede, bursa)
    • Evt: Skjelettrøntgen (ved artrose eller fraktur)
    • Evt: MR vanligvis ikke primært, spesialistoppgave
  • Symptomer i retning av fibromyalgi; generaliserte smerter, søvnvansker, tretthet, nedsatt stemningsleie, angstplager, irritabel tarm, hyppig vannlatning, parestesier, kognitive forstyrrelser, hodepine, dysmenoret
  • Pasienten MÅ være klinisk undersøkt før henvisning

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: