Søvnapne

(R99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Røykeanamnese.

Anamnese: Komorbiditet

Aktuell: Symptomer ved innsovning, søvn og oppvåkning . Snorking,  pustestopp og dagtretthet?

Funn: Høyde, vekt og BMI.

Vurdering: Motivert for CPAP hvis indikasjon, henviser

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Røykeanamnese.

Anamnese: Komorbiditet

Aktuell: Symptomer ved innsovning, søvn og oppvåkning . Snorking,  pustestopp og dagtretthet?

Funn: Høyde, vekt og BMI.

Vurdering: Motivert for CPAP hvis indikasjon, henviser

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke (sjåfør, arbeid med farlige maskiner)
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp
 • yrke

Søk i NEL for "Søvnrelaterte resp. forstyrrelser"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.08.2018
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk mistanke gir grunn til utredning.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke (sjåfør, arbeid med farlige maskiner)
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp

Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp

Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom. Bilister, spesielt yrkessjåfører, og personer som arbeider med farlige maskiner bør vurderes tidlig.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.08.2018

Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn. I tillegg gjelder egne bestemmelser for spesifikke søvnsykdommer, jf. vedlegg 1 § 24.

Ved moderat og alvorlig obstruktiv søvnapné (OSAS), når apné/hypopnéindeks er over 15 (se informasjon under Praktisk): Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger.

Førerkortgruppe 1

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.


Under samlebetegnelsen hypersomnier faller også andre søvnforstyrrelser som skal undersøkes av leger med spesiell kompetanse på å vurdere om helsekravene til førerett i førerkortgruppe 1 er oppfylt.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapittel i veilederen
 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Lungesykdommer, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

Rolle RT Funksjon Mobil Status
Konferansetelefon Indremedisin Akutt innleggelse
Rådgivningstelefon - lunge Konferering

Øre-nese-halssykdommer, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

HF-regionen har foreløpig ikke aktivert tjenesten direkteanrop og SMS for denne avdeling.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Kontaktlegeordning, Lungesykdommer

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.

Kontaktlegeordning, Øre-nese-halssykdommer

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.